Metody

Strona główna / Projekty / Metody Wydrukuj | A A A


Dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia w SZKOLE JEDZENIA były jak najlepiej dopasowane
do możliwości rodziców i opiekunów i jak najmniej kolidowały z innymi obowiązkami.
Dlatego też zdecydowaliśmy o ich prowadzeniu w dwóch formułach:

1. Formuła semestralna

– zajęcia prowadzone w powtarzalnym cyklu cotygodniowym.

W każdym tygodniu odbywają się przynajmniej raz zajęcia z danej specjalizacji terapeutycznej (np. jeden raz terapia trudności w jedzeniu) lub kompleksowy cykl zajęć, składający się z kilku specjalizacji (np. zajęcia logopedyczne wraz z fizjoterapią i psychoterapią).
Ustalenie potrzeb terapeutycznych i sposobu przeprowadzenia cyklu leży w gestii SZKOŁY JEDZENIA.

W celu weryfikacji postępu terapii trudności w jedzeniu dziecka raz na kwartał odbywają się SUPERWIZYJNE KONSULTACJE KONTROLNE prowadzone przez neurologopedę klinicznego. Podczas zajęć dziecko spożywa posiłek, przygotowany przez rodzica, zgodnie z zaleceniami Szkoły Jedzenia. W podsumowaniu obserwacji kontrolnej rodzice otrzymują zalecenia do dalszej pracy terapeutycznej.

2. Formuła turnusowa

– zajęcia prowadzone w formie intensywnego 10 - dniowego cyklu (TERMIN:  MAJ 2018)

Niezależnie od czasu trwania kursu polega on na codziennej terapii trudności w jedzeniu, która odbywa się dwa razy w ciągu dnia oraz na codziennych terapiach wspomagających typu fizjoterapia i psychoterapia.

Fundacja żyć z POMPĄ pragnie poinformować, iż nie posiada własnej bazy noclegowej, zatem organizacja pobytu należy do opiekunów, natomiast służy pomocą w poszukiwaniu miejsc noclegowych.Zajęcia w SZKOLE JEDZENIA skoncentrowane są na wzmacnianiu, rozwoju bądź kształtowaniu umiejętności jedzenia dziecka. Każdy specjalista pracuje z dzieckiem od samego początku mając na celu zredukowanie zaburzeń odżywiania. Wszystkie stosowane przez specjalistów metody prowadzą do szybkiego rozpoznania, najskuteczniejszych dla danego dziecka, technik usprawniających bądź pobudzających jego zdolność spożywania posiłków.

Ustalenie potrzeb terapeutycznych i sposobu przeprowadzenia cyklu leży w gestii SZKOŁY JEDZENIA.


metody


Metody pracy są dostosywane do indywidulanych potrzeb i możliwości dziecka. Podstawą w wyznaczaniu planu terapii jest dokładny wywiad z rodzicem, obserwacja dziecka oraz analiza materiału filmowego z przebiegu jedzenia.

Skuteczność nauki jedzenia w SZKOLE JEDZENIA wynika z interdyscyplinarnego spojrzenia na dziecko i jego rodzinę. Na kształtowanie umiejętności jedzenia u dziecka mają wpływ: sfera anatomiczna, fizyczna i psychiczna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby terapia przebiegała jednocześnie w tych trzech obszarach.

Zajęcia prowadzi interdyscyplinarny zespół, którego członkowie, pomimo różnorodnych kwalifikacji, skupieni są prioyrtetowo na funkcjach układu pokarmowego. W terapii trudności w jedzeniu i pracy fizjoterapuetycznej szczególny nacisk kładzie się na neurofizjologiczne usprawnianie dzieci,  terapię ustno - twarzową, terapię ręki, masaż sesnoryczny. Do poprawy sprawności narządów artykulacyjnych dochodzimy poprzez usprawnianie od motoryki dużej do motoryki małej - precyzyjnej.

Terapia prowadzona jest w oparciu o metody:
a. Integracji Sensorycznej,
b. NDT Bobath,
c. Fizjoterapię z elementami PNF,
d. Kinesiology taping,
e. Werbo-tonalną,
f.  MAKATON,
g. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
h. Logorytmikę.

To, co jest dla nas ważne, to by dziecko czuło się podczas zajęć bezpiecznie i komfortowo.


Terapia w SZKOLE JEDZENIAw zależności od indywidualnych wskazań opiera się na następujących metodach:

1. Terapia trudności w jedzeniu i wspomaganie fizjoterapeutyczne (zajęcia trwają 45 minut)
Bezpośrednia praca terapeuty z dzieckiem w formie zabawy, włączającej ćwiczenia stymulujące różne ośrodki nerwowe i obszary mięśni, a także zasoby psychofizyczne dziecka do uaktywnienia układu pokarmowego i jego funkcji.

2. Psychoedukacja (zajęcia trwają 45 minut)
Bezpośrednia praca specjalistów z rodzicami, wspomagająca zdolność rodzica do radzenia sobie z obciążeniem psychicznym, wynikającym z sytuacji zdrowotnej ich dziecka.

3. Piknik rodzinny (zajęcia trwają 45 minut)
Zajęcia z udziałem rodziny, czyli dziecka z zaburzeniami odżywiania wraz z rodzicami i rodzeństwem. Praca z rodziną odbywa się zaaranżowanym do tego celu pomieszczeniu w formie zabawy z włączeniem wspólnego spożywania prowiantu piknikowego.

4. Piknik grupowy (zajęcia trwają 45 minut)
Grupowe spotkania dzieci i rodziców, podczas których wspólnie spożywamy posiłek piknikowy, a dzieci mają możliwość w grupie rówieśnieczej wzjamnie inspirować się i zachęcać do jedzenia. Zajęcia obejmują część praktyczną (wspólnego piknikowania) i teoretyczną, kiedy omawiane są indywidualnie lub grupowo aspekty żywieniowe dzieci.

5. Arteterapia z jedzeniem, indywidualna
(zajęcia trwają 45 minut)
Zajęcia manualne dla dzieci z wykorzystaniem jedzenia jako materiału do malowania, stemplowania, rzeźbienia bądź przygotowywania obrazów. To zajęcia kreatywne i rozwijające wyobraźnię dziecka, które jednocześnie pozwalają na smakowanie tego, co się przygotowuje.

6. Arteterapia z jedzeniem, grupowa
(zajęcia trwają 45 minut)
Grupowe spotkania dzieci i rodziców, rozwijające zmysły dotyku, smaku i zapachu oraz zdolność kreatywnego i atrakcyjnego dla dziecka przygotowywania posiłków. Materiałem prac manulanych jest jedzenie, które można w ciekawy sposób przygotować i skosztować.
POMAGAJĄ NAM