Zapisy do Szkoły

Strona główna / Projekty / Zapisy do Szkoły Wydrukuj | A A ASprawdź, jak Twoje dziecko radzi sobie z przyjmowaniem pokarmów:

TEST - trudności w przyjmowaniu pokarmów
Wpisanie dziecka na listę uczestników SZKOŁY JEDZENIA przebiega w dwóch etapach:

Dokumentacja wstępna


Rodzice bądź opiekunowie, zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach SZKOŁY JEDZENIA, proszeni są o dostarczenie pocztą tradycyjną bądź elektroniczną, dokumentacji diagnozstycznej i podsumowującej dotychczasowy proces terapeutyczny bądź leczniczy.

Wymagana dokumentacja zawierać powinna:
a/ diagnozy specjalistów, którzy dotychczas opiekowali się dzieckiem (typu: diagnoza logopedyczna, SI, fizjoterapeutyczna, poradni specjalistycznych),
b/ orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy),
c/ w przypadku dzieci przewlekle chorych, epikryza dotychczasowego leczenia szpitalnego (podsumowania procesu diagnostyczno-leczniczego),
d/ 3 minutowy film prezentujący dziecko w trakcie jedzenia,
e/ wypełnione kwestionariusze wywiadu logopedycznego i psychologicznego (wysyłane przez Szkołę Jedzenia).


Przesłanie powyższej dokumentacji jest warunkiem koniecznym do dalszego zakwalifikowania dziecka na listę uczestników zajęć.

Diagnoza trudności w jedzeniu


Przyjęcie do SZKOŁY JEDZENIA poprzedza diagnoza trudności w jedzeniu, która składa się z trzech części:
a/ spotkanie terapeutów zaburzeń jedzenia wyłącznie z opiekunem (rodzicem), w celu przeprowadzenia wywiadu bez obecności dziecka,
b/ spotkanie terapeutów zaburzeń jedzenia z dzieckiem (w towarzystwie opiekuna/rodzica, gdy dziecko tego wymaga), w celu oceny stanu psychofizycznego dziecka,
c/ spotkanie z rodzicem, w celu omówienia diagnozy i przedstawienia planu terapii bądź/i zaleceń.

Pierwsze dwa spotkania odbywają się w tym samym terminie. Jedno po drugim. Każde trwa około 50 minut. Trzecie spotkanie - podsumowanie diagnozy wraz z opisem i zaleceniami odbywa się w odległości około tygodnia od pierwszej wizyty.

Na czas spotkania terapeutów zaburzeń jedzenia wyłącznie z opiekunem, rodzice zobowiązani są zapewnić dziecku opiekę osoby dorosłej.

Rodzice są proszeni o przygotowanie i dostarczenie na diagnozę trudności w jedzeniu filmu, trwającego około 3 minuty, który obrazuje dziecko podczas jedzenia. Jeśli dziecko samodzielnie spożywa posiłki, nagranie powinno zawierać tylko obraz dziecka. Jeśli dziecko nie spożywa posiłków samodzielnie, film pokazuje osobę karmiącą wraz z dzieckiem.

Dostarczenie filmu jest warunkiem przeprowadzenia diagnozy trudności w jedzeniu.

kwalifikacja dziecka


W wyniku wywiadu przeprowadzonego podczas konsultacji trudności w jedzeniu, opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny dla ucznia. W programie wskazany jest zakres zalecanych i zintegrowanych zajęć terapeutycznych.
Wraz z powstaniem programu terapeutycznego i decyzją rodziców dziecko ostatecznie może stać się uczestnikiem zajęć w SZKOLE JEDZENIA.

Więcej informacji w godzinach 9.00-15.00
telefon komórkowy: 506 042 252, e-mail: szkolajedzenia@zyczpompa.org
POMAGAJĄ NAM