Fundacja żyć z POMPĄ

Strona główna / Wydrukuj | A A A
14.09.2010

metoda tomatisa


   Praca z głosem - Prof. Alfred Tomatis, przez wiele lat zajmował się problematyką głosu i słuchu zarówno wśród środowiska śpiewaków i muzyków jak i innych ludzi. Złe ustawienie głosu, kłopoty z krtanią, niemożność wykorzystania swojego potencjału w pełni to częste problemy ludzi dla których głos to podstawowe narzędzie pracy.
Badania prof. Tomatisa wykazały ścisłą zależność pomiędzy głosem a słuchem. Konstruując swój aparat prof. Tomatis pomyślał o ludziach muzyki, sceny, nauczycielach i tych wszystkich którzy wykorzystują swój głos również w pracy. Zaproponował on pracę polegającą na postawie tzw. Aktywnego słuchania, podczas którego ucho jest ćwiczone drogą kostną i mięśniową, co prowadzi do bardziej precyzyjnej analizy dźwięku oraz ma duży wpływ na walory głosu: jego tembr, poczucie rytmu i natężenie.
   Aparat zwany elektronicznym uchem poprzez seanse wsłuchiwania ćwiczy mięśnie ucha środkowego, co zwiększa zdolność i precyzyjność analizy dźwięku. Wykorzystywana podczas terapii Tomatisa muzyka Mozarta ze względu na obecność w niej dużej ilości dźwięków o wysokiej częstotliwości oraz z powodu rytmu zbliżonego do naturalnego rytmu naszego organizmu jest bardzo stymulująca, wyzwala potencjał osoby, pobudza organizm do aktywności i naładowuje komórki mózgowe.
Praca z własnym głosem pozwala na wykorzystanie w pełni swojego potencjału, pomaga w lepszym ustawieniu rytmu i tembru głosu. Lepsze panowanie nad własnym głosem przekłada się również na harmonizację swego ciała. Trening słuchowy skierowany jest by pomóc tym którzy pracują na co dzień swoim głosem: aktorów, śpiewaków, tancerzy, aktorów, adwokatów, handlowców, polityków, menadżerów i wszystkich tych którzy występują publicznie, ponieważ pozwala osiągnąć bardzo dobre rezultaty jeśli chodzi o poprawę dykcji, wysławianie się co zwiększa zaufanie do siebie i samoocenę.
   Praca z własnym głosem ma na celu najpierw otworzenie ucha i wykorzystaniu w pełni jego możliwości a następnie wzmocnienie mięsni ucha środkowego co wpływa na sam głos i harmonizację całego organizmu. Wykorzystywana podczas terapii muzyka filtrowana i wysokie dźwięki pozwalają na aktywizację całego organizmu a przede wszystkim komórek nerwowych, poprawia zdolność koncentracji i zapamiętywania. Po pewnym czasie organizm sam nabiera zdolności do wykorzystania swoich możliwości i kontynuując kilka prostych ćwiczeń już bez aparatury sami stymulujemy swój organizm.

Inne artykuły: Stymulacja słuchowa – Przewodnik po metodzie, Walka ze stresem, Jąkanie.

Artykuły przygotwane przez Centrum Audio-Psycho-Fonologii "ESPACE".
27.07.2010

polecone przez rodzica

Jeżeli Ty lub Twoje dziecko: ma porażenie mózgowe, cierpi na epilepsję, ma opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy, ma zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD), jest autystyczne, ze spektrum autyzmu lub Aspergera, przejawia zachowania agresywne, dokuczają mu lęki i fobie, ma trudności w nauce, głęboką dysleksję i dysgrafię, nie umie się skoncentrować, ma zaburzenia mowy... to zapoznaj się z programem dr S. Masgutowej, który proponuje pakiet technik terapeutycznych, skierowany na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi na całym świecie oraz dzięki przeprowadzonym obserwacjom klinicznym i badaniom nad wpływem integracji odruchów na rozwój ruchowy i intelektualny.

Program terapii dziecka/dorosłego bazuje na psychofizjologicznej wiedzy o funkcjonowaniu odruchów oraz ich sensomotorycznej integracji. Jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka/dorosłego.
Podstawą wyboru właściwej drogi terapii jest całościowe spojrzenie na potrzeby rozwojowe dziecka, a także uwzględnienia jego możliwości w aspekcie rozwoju. zobacz więcej


27.07.2010 (materiał pochodzi z portalu wp.pl)

Pierwsza na świecie operacja tego typu

Pierwszą na świecie operację odtworzenia ciągłości przełyku z wykorzystaniem magnesów u 17-miesięcznego dziecka przeprowadził w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu chirurg dziecięcy doc. Adam Bysiek z zespołem.

Procedury odtworzenia długości, a następnie zespolenia przełyku dokonano u 17-miesięcznego dziecka ze skrajnie ciężką postacią wrodzonego niedorozwoju przełyku (tzw. długodystansowy odstęp). Przyrost długości tkanek niedorozwiniętego narządu wywołano przez wielodniowe stosowanie sił mechanicznych, uzyskanych przez wzajemne oddziaływanie silnych magnesów stałych.

Autorska metoda krakowskich lekarzy zostanie zaprezentowana w październiku na Światowym Kongresie Chirurgów Dziecięcych w Delhi - poinformował we wtorek PAP doc. Adam Bysiek. zobacz więcej
POMAGAJĄ NAM