Współpraca

Strona główna / Fundacja żyć z POMPĄ / Współpraca Wydrukuj | A A A

WSPÓŁPRAcujemy z


COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Skład osobowy Fundacji w znacznej części rekrutuje się z pracowników szpitala COPERNICUS, ale sprzymierzeńców naszych działań mamy również wśród pozostałej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej szpitala. Dnia 22 października 2009 podczas inauguracji kampanii społecznej POMÓŻ DZIECIOM ŻYĆ Z POMPĄ podpisaliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy szpitalem a Fundacją w zakresie działań na rzecz małych pacjentów dziecięcych oddziałów szpitalnych, w tym m.in. organizowania specjalistycznego wolontariatu oraz inicjowania systemowych rozwiązań wsparcia dziecka przewlekle chorego i jego rodziny.

Sekcja szermierki SIETOM AZS AWFiS Gdańsk
Wielcy zawodnicy sekcji szermierki, w tym Sylwia Gruchała oraz Radosław Glonek, wspierają naszą Fundację i towarzyszylą nam jeszcze od początku naszego istnienia. Towarzyszy nam nieustannie Ryszard Sobczak – dwukrotny medalista olimpijski we florecie – Prezes Sekcji, który wspiera nas swą fachową wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji społecznych inicjatyw. Podczas wysokiej rangi turniejów we florecie mamy możliwość upowszechniania również w środowisku sportowców i ich kibiców problemu dzieci przewlekle chorych żyjących z pompą.

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
Dzięki Towarzystwu mogliśmy formalnie działać, będąc akcją społeczną. Za pośrednictwem PTPZ przeprowadziliśmy zbiórki publiczne oraz zakupiliśmy profesjonalny sprzęt dla naszych dzieci. Towarzystwo użyczyło nam swego prawnego statusu, a myśmy ich nie zawiedli we współpracy jako akcja społeczna. Teraz przed nami wspólne działania, już jako równorzędni partnerzy.

Miejski Teatr MINIATURA w Gdańsku 
Wspólnie z MINIATURĄ upowszechniamy dobroczynność za pośrednictwem kultury. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy w organizacji Konkursu na scenariusz sztuki teatralnej dla dzieci zainspirowany hasłem "żyć z POMPĄ". Zwycięski scenariusz zostanie zrealizowany na scenie Teatru MINIATURA, a sztuka powstała na bazie tegoż scenariusza wpisana w jego repertuar. Nasze zaproszenie do współpracy spotkało się z ogromną przychylnością Dyrekcji Teatru, co pozwala planować również kolejne wspólne przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” 
to stowarzyszenie promujące wśród społeczeństwa równowagę między życiem osobistym a zawodowym. Misją organizacji jest wspieranie ludzi w tworzeniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu głębokich relacji międzyludzkich, wpływających na dobrą jakość życia. Mamy przyjemność razem współpracować w trzech naszych projektach "SamoDZIELNE dzieci z POMPĄ", "Akademia żyć z POMPĄ" i "Taki mam styl - jestem wolontariuszem".
Główne projekty prowadzone przez Stowarzyszenie ”Zielona Myśl” to: projekt „Początek w Rodzinie” Jego filarem jest Bezpłatny Punkt Pomocy Psychologicznej dla Rodziców Niemowląt i Małych Dzieci, w którym to psychoterapeuci prowadzą m.in. konsultacje w zakresie definiowania i konkretyzowania uczuć rodziców wobec dzieci, a także rozmawiają o wpływie rodzica na rozwój dziecka, oraz kolejny projekt Świetlica socjoterapeutyczna „Koniczynka”, która obejmuje opieką 39 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
POMAGAJĄ NAM