Misja

Strona główna / Fundacja żyć z POMPĄ / Misja Wydrukuj | A A A
Komu pomagamy
Pomagamy osobom, w szczególności dzieciom, przewlekle chorym, których życie i zdrowie wspomagane było lub jest przez pompy do żywienia, do oddychania, do podawania insuliny czy leków przeciwbólowych lub inny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. 


Misja
Prowadzimy działania w zakresie ochrony zdrowia, ratowania życia oraz wyrównywania szans wszechstronnego rozwoju i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób, w szczególności dzieci, które muszą funkcjonować z pomocą sprzętu medycznego. Równolegle dbamy o zapewnienie wsparcia rodzinom tych osób.

Cele 

Celem strategicznym Fundacji jest poprawa jakości życia osób przewlekle chorych, leczonych przy pomocy pomp medycznych lub innego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, poprzez różne formy wsparcia m.in.:
a. udostępnienie im nowoczesnego sprzętu medycznego, ułatwiającego swobodne funkcjonowanie w domu, w rodzinie, w grupie rówieśniczej,
b. prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących cele Fundacji,
c. tworzenie i realizację lub wspieranie intelektualne programów edukacyjnych kształcenia i dokształcania zawodów medycznych i niemedycznych w zakresie celów Fundacji,
d. dofinansowywanie stypendiów naukowych w specjalizacjach w zakresie chorób generujących potrzebę zależności osoby od pompy.

Celem dalekosiężnym jest współdziałanie z podmiotami ochrony zdrowia i samorządu lokalnego w utworzeniu Oddziału Żywieniowego w Gdańsku. Stworzenie takiego ośrodka w Gdańsku, pozwoli na znaczą poprawę jakości życia dzieci żywionych pozajelitowo i dojelitowo oraz ich rodzin, pozwalając na znacznie szybszą interwencję w razie problemów zdrowotnych, bez potrzeby podróży do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wyodrębniony Oddział Żywienia stworzy możliwość ścisłego monitorowania leczenia i hospitalizacji dzieci żywionych pozajelitowo i dojelitowo w warunkach bezpiecznych, bez konieczności kontaktu z dziećmi z infekcjami i chorobami zakaźnymi.

Oprócz pomocy kierowanej bezpośrednio do osób żyjących z pompami leczniczymi, dbamy o wsparcie środowiska otaczającego takie osoby, poprzez organizowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, oświatowym, zdrowotnym, wychowawczym oraz naukowym.
POMAGAJĄ NAM