Pompa żywieniowa

Strona główna / Akademia żyć z POMPĄ / Pompa żywieniowa Wydrukuj | A A A

Życie z pompą żywieniową


  Przyjrzyjmy się, jak wygląda prawdziwe życie dziecka z pompą do żywienia
pozajelitowego lub dojelitowego i jego rodziny?

 
Dzięki temu, że w medycynie zastosowano leczenie żywieniowe, nasze dzieci ŻYJĄ, są z rodzinami, mogą funkcjonować w społeczeństwie.
Dzieci w terapii żywieniowej często nie jedzą doustnie wcale, bądź w ograniczonym zakresie, głównie ze względu na chorobę przewlekłą (wady wrodzone układu pokarmowego, schorzenia neurologiczne, onkologiczne, itp.). Celem zapewnienia dziecku prawidłowej podaży pokarmy do zagwarantowania właściwego rozwoju spsychoruchowego nieodzowne jest włączenie leczenia żywieniem w sytuacjach trudnosci w jedzeniu.

Żywienie pozajelitowe polega na podaży wszystkich niezbędnych do życia składników (białka, węglowodanów, tłuszczu oraz elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin) – bezpośrednio do żył dziecka. Mieszaniny takie podaje się przez specjalne cewniki żylne, które wszczepia się do dużych żył prowadzących krew bezpośrednio do serca (centralne żywienie pozajelitowe).
Natomiast żywienie dojelitowe polega na podaży mieszanin odżywczych poprzez specjalne cewniki umieszczone w powłoce brzusznej, które prowadzą bezpośrednio do jelita.

Chcąc zobrazować podłączenie dziecka do pompy, należy sobie wyobrazić stojak do kroplówki wysokości około 1,5 m, na nim zawieszony worek ze specjalną mieszaniną żywieniową, z przyczepioną do stojaka aparaturę medyczną (pompą) regulującą przepływ mieszaniny, i dren prowadzący od pompy do cewnika dziecka (zdjęcie powyżej). Dren ma długość około 1,5 m. To 1,5m to jest promień wokół stojaka przestrzeni dziecka, w której dziecko może się poruszać, chyba że jest już na tyle silne i duże (już roczne dzieci próbują sobie z tym radzić), że może przesuwać stojak wraz z całym oprzyrządowaniem.


Żywienie pozajelitowe i dojelitowe

 Żywienie pozajelitowe (zamiennie używane - żywienie parenteralne, żywienie dożylne) – stosowane jest w przypadkach, kiedy niemożliwe jest żywienie drogą przewodu pokarmowego. U dzieci najczęstsze przyczyny to wrodzone wady rozwojowe przewodu pokarmowego (np. przetoka przełykowo –tchawicza, niewykształcone prawidłowo jelita), zaburzenia prawidłowej motoryki przewodu pokarmowego, choroby rozrostowe. U dorosłych do najczęstszych przyczyn należą choroby nowotworowe przewodu pokarmowego, choroby zapalne i urazy. Jako metoda lecznicza rozwija się od lat 60 XX wieku. Dzięki żywieniu pozajelitowemu dzieci, mimo niesprawnego przewodu pokarmowego, mogą żyć, prawidłowo rozwijać się i uczyć się.

Żywienie pozajelitowe polega na podaży wszystkich niezbędnych do życia składników (białka, węglowodanów, tłuszczu oraz elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin) – bezpośrednio do żył pacjenta, tak przygotowanych, aby mogły być wykorzystywane przez organizm – bez zaangażowania przewodu pokarmowego. Mieszaniny takie podaje się przez specjalne cewniki żylne, które wszczepia się do dużych żył prowadzących krew bezpośrednio do serca (centralne żywienie pozajelitowe). Dziecko lub osoba dorosła jest podłączana do kroplówki z workiem z mieszaniną od kilku do nawet 20 godzin w ciągu doby. Dla wielu pacjentów jest to jedyna szansa przeżycia.

Żywienie pozajelitowe jest obecnie szeroko stosowane w warunkach szpitalnych u pacjentów z czasowo niewydolnym przewodem pokarmowym – z chorobami przewodu pokarmowego, po urazach, zabiegach operacyjnych. Jest jednak grupa osób długotrwale uzależnionych od żywienia pozajelitowego, dla których jedyną szansą prowadzenia w miarę normalnego życia jest prowadzenie żywienia pozajelitowego w domu. Metoda ta nazywa się domowym żywieniem pozajelitowym lub żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. W Polsce jest 124 dzieci żywionych pozajelitowo w domu. Do grudnia 2007 roku jedynym ośrodkiem prowadzącym domowe żywienie pozajelitowe było Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wiązało się to z częstymi podróżami rodziców i dzieci do Warszawy. Od 2007 pierwszym, i jedynym jak do tej pory, ośrodkiem prowadzącym żywienie pozajelitowe warunkach domowych jest Pomorskie Centrum Traumatologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Gdańsku – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci AMG, pod opieką której pozostaje obecnie 12 dzieci, a kolejne przygotowywane są do wypisu do domu.

Żywienie dożołądkowe i dojelitowe
- chorzy, którzy z różnych powodów nie mogą być żywieni doustnie (zwykle z powodu braku możliwości prawidłowego połykania) otrzymują pokarm płynny wprowadzany bezpośrednio do żołądka lub do jelita cienkiego. Pokarm wprowadzany jest przez zgłębnik (sondę) założony przez nos do żołądka lub do jelita. Tę metodę stosuje się zwykle, gdy konieczność żywienia dożołądkowego lub dojelitowego trwa względnie krótko (do kilku tygodni) podczas pobytu osoby chorej w szpitalu.
Gdy żywienie tego typu potrzebne jest przez miesiące, czy lata, pokarm wprowadza się przez specjalny otwór w powłokach jamy brzusznej prowadzący do żołądka (gastrostomia) lub jelita (jejunostomia). Ta metoda leczenia żywieniowego, umożliwia względnie normalne życie, kształcenie się i pracę ludziom zależnym od niej. Żywienie przez przetoki odżywcze znalazło zastosowanie w leczeniu chorych z różnymi chorobami neurologicznymi, którzy nie mogą samodzielnie połykać pokarmu. Dla nich jest to jedynie właściwa forma żywienia, a dla ich rodzin, czy opiekunów jest ważnym czynnikiem ułatwiającym codzienną pielęgnację, rehabilitację i karmienie.

materiał przygotowany na podstawie informacji pochodzących z
Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego


 

Pracownia Żywienia Pozajelitowego


W Aptece Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku powstała Pracownia Żywienia Pozajelitowego - jest pierwszą w Polsce Północnej, a jedną z kilku w kraju pracownią posiadającą urządzenie, które w bezpieczny sposób pozwala przygotować mieszaniny do żywienia pozajelitowego dla wszystkich pacjentów, którzy nie mogą odżywiać się drogą przewodu pokarmowego. Żywienie pozajelitowe w pojemnikach tzw. ,,workach ‘’ przygotowywane jest w Aptece od 1997r. Mieszanki odżywcze przygotowywane są dla dzieci pacjentów Klinik: Gastroenterologii i Onkologii Dzieci, Chirurgii Dzieci, Intensywnej Opieki i Neonatologii. W 1997 roku przygotowywano 229 mieszanin rocznie, w 2000 r. 770 worków, a w 2007 r. 3039 sztuk. W roku 2008 tylko w miesiącach styczeń-maj przygotowano już 1987 mieszanin.

Poprzednia pracownia stworzona była na bazie starego sprzętu – loża z laminarnym nawiewem jałowego powietrza produkcji NRD z 1982r, dokonując adaptacji pomieszczenia biurowego. Pomieszczenie aseptyczne znajdujące się w aptece, nie odpowiadało warunkom GMP (dobrej praktyki wytwarzania) – które winno być dostosowane zgodnie z Ustawą z dnia 6.09.2001r Prawo Farmaceutyczne, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w Sprawie Wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania z 2.10.2006r. Mieszaniny przyrządzało się ,,ręcznie’’ metodą grawitacyjną. Ze względu na czas przygotowania możliwe było sporządzenie około 20 mieszanin dziennie.

Od trzech lat Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii jest pierwszym – i jak do tej pory jedynym, po Centrum Zdrowia Dziecka ośrodkiem w Polsce prowadzącym żywienie pozajelitowe u dzieci w warunkach domowych. Dzięki temu pacjenci znaleźli opiekę znacznie bliżej miejsca zamieszkania. Otwarcie nowoczesnej Pracowni Żywienia Pozajelitowego oznacza dla rodzin, opiekujących się dziećmi żywionymi drogą dożylną, znaczne ułatwienie trudnego życia z dzieckiem przewlekle chorym – dostarczanie do domu, przygotowanych według indywidualnych recept, mieszanin do żywienia pozajelitowego. Metoda z zastosowaniem urządzeń mechanicznych, realizowana w Pracowni Żywienia Pozajelitowego w Aptece Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku, dzięki zakupionej profesjonalnej maszynie, jest najnowocześniejszą, najbardziej dokładną (o dużej precyzji dodawania składników) i czystą mikrobiologicznie. Przy jej zastosowaniu koszt żywienia pozajelitowego jest zwykle niższy, gdyż umożliwia ono wykorzystanie dużych objętościowo opakowań preparatów, które dzieli się na kilka worków. Nowa pracownia żywieniowa stwarza również zupełnie nowe szanse dla pacjentów dorosłych wymagających żywienia pozajelitowego.

materiał przygotowany na podstawie informacji uzyskanych od
Kierownika Apteki mgr Ewy Tobolskiej-KlimekZapraszamy również do przeczytania:
a. wywiadu na naszej stronie z p. Maciejem Chmielowskim - Derektorem Generalnym Fresenius Kabi Polska SA (producentem pomp i mieszanek żywieniowych)
b. prawdziwej historii jednej z naszych rodzin z czasopisma Chwila dla Ciebie strona 1 i strona 2
POMAGAJĄ NAM