Podajemy do publicznej wiadomości informację o likwidacji Fundacji żyć z POMPĄ.

Uchwałą Nr 2/10/2018 z dnia 31.10.2018 zgodnie z § 35. Statutu Fundacji żyć z POMPĄ Rada Rewizyjna podjęła decyzję o wszczęciu likwidacji Fundacji żyć z POMPĄ w związku z osiągnieciem celów, dla których została ustanowiona. Na podstawie uchwały Rady Rewizyjnej Fundacji żyć z POMPĄ złożono wniosek KRS Z 61 do Sądu Rejonowego Gdańsk Południe Wydział VII, który wydał Postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 o wpisie Fundacji żyć z POMPĄ w okres likwidacji. Zgodnie z § 35 Statutu Fundacji żyć z POMPĄ Rada Rewizyjna wybrała na likwidatora Przewodniczącego Rady Rewizyjnej Ryszarda Tadeusza Sobczaka, do którego należy pisemnie zgłaszać roszczenia wobec likwidującej się organizacji do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Roszczenia przyjmowane są drogą poczty elektronicznej pod adresem mailowym: r.sobczak@gsf.com.pl